Con tưởng

Con tưởng rằng con đã chọn Chúa
Chọn hi sinh dâng hiến cuộc đời
Chọn Thánh Giá cùng Ngài bước tiếp
Chọn yêu thương phục vụ mọi nơi.

Con tưởng rằng con đã chọn Chúa
Chọn xin vâng từ bỏ mình đi
Chọn nghèo khó chẳng tham lợi gì
Chọn khiết tịnh để nên tinh tuyền.

Con tưởng rằng con đã chọn Chúa
Chọn tha nhân từ bỏ bản thân
Chọn ra đi, chứng nhân muôn thuở
Chọn bình an để quên khổ sầu.

Con tưởng rằng con đã chọn Chúa
Bỏ sau lưng thế sự phù vân
Bỏ gia đình, tình tài sự nghiệp
Để cuộc đời theo Chúa dấn thân.

Nhưng Chúa ơi! Con thật yêu đuối
Đôi khi con vẫn chọn chính mình
Dù bên đời Ngài luôn dìu bước
Và hằng bên con mỗi hành trình

Cảm tạ Chúa đã thương chọn gọi
Để con nên chứng tá tình yêu
Nên muối men ướp mặn cho đời
Nên ánh sáng khơi nguồn sự sống.

Con nguyện xin một đời theo Chúa
Không phụ tình Ngài đã thương ban
Quên tất cả phù vân trần thế
Để trọn tình yêu Chúa chứa chan.

Tủ Lạnh

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.