Một Chút Nghỉ Ngơi Trong Chúa

“Họ như đàn chiên không người chăn.”

Các tông đồ được sai đi, đã ra đi và hôm nay, trở về để tường thuật cho Chúa Giê-su nghe biết những việc họ đã làm. Không như một thủ trưởng hay người lãnh đạo phần đời, Chúa Giê-su biết rõ từng chi tiết công việc của các ông trước khi các ông tường thuật. Hẳn là các ông có nhiều niềm vui vì hiệu quả đạt được, nhưng Chúa Giê-su bảo các ông hãy “lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Cho dẫu là dân chúng đang kéo đến rất đông, nhưng Chúa Giê-su vẫn tạo điều kiện cho các tông đồ “nghỉ ngơi một chút” bằng cách xuống thuyền sang bờ bên kia. Thuyền vừa cập bờ “bên kia”, Chúa Giê-su đã thấy dân chúng ở đó, Người động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn.

Các linh mục có những ngày tĩnh tâm tháng, quý, và năm, để “lui vào nơi vắng vẻ nghỉ ngơi một chút” cho dẫu là còn biết bao việc phải làm. Các Tu sĩ cũng vậy. Còn giáo dân thì sao? Thiết tưởng, mỗi Ki-tô hữu cũng phải gác lại mọi chuyện để tìm đến Chúa mà nghỉ ngơi trong Chúa một chút như: tham dự thánh lễ, viếng Chúa, viếng Thánh Thể, đọc kinh chung gia đình, đọc Tin Mừng, nhớ đến Chúa nhiều lần, và luôn luôn trong ngày, trong công việc. Đừng mải mê công việc làm ăn kinh tế, kể cả việc Loan báo Tin Mừng mà quên “nghỉ ngơi trong Chúa” để kín múc thêm sức mạnh tình yêu làm nội lực cho những công việc tiếp theo. Hãy có nội lực tình yêu Chúa để có thể “chạnh lòng thương” “đoàn chiên không người chăn”, để có thể tiếp tục sứ mạng chứng nhân trong hoàn cảnh luôn luôn mới. Phải luôn có Chúa, có sự thôi thúc của tình yêu Chúa, để biết phải làm việc thế nào cho vinh danh Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ đến Chúa và nhờ đến Chúa trong công việc thường ngày của con. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.