Lòng Con Mến Chúa Truyền Loan

Cho con hạnh phúc vuông tròn,
Niềm tin chiếu sáng trinh trong tuyệt vời.
Dẫu đời có lắm chông gai,
Ôm ghì mến Chúa, dặm dài vững tin.

Xin Chúa ban thêm niềm tin,
Đong đầy tình mến tâm tình con ngoan.
Lòng con mến Chúa truyền loan,
Xin Chúa ngự trị lòng con suốt đời.

Lời Thầy Chí Thánh cao vời,
Làm người môn đệ vâng lời tuân theo.
Thế gian cạm bẩy cheo leo,
Với nguồn ơn thánh ta neo cuộc đời.

Tâm thành thinh lặng đầy vơi,
Thánh thần ấp ủ ta thời vững tin.
Tâm ta soi bóng Thầy mình,
Lời hay ý đẹp thấmt tình yêu thương.

Sống đời môn đệ khác thường,
Nói năng suy tưởng kiên cường vui tươi.
Miệng luôn hớn hở mĩm cười
Sa tan đứng ngó hổ ngươi phàn nàn.

Quyền năng Thiên Chúa trao ban,
Tâm hồn hướng thượng bình an lắng nhìn.
Luôn luôn thức tỉnh chính mình,
Siêng năng cầu nguyện luôn tìm ý Cha.

Mới mong thắng được quỷ ma,
Nếu thời yếu đuối ngã sa tìm về.
Giao hòa, hoà giải cận kề,
Cha thương nâng đở vổ về an vui.

Chớ mà khờ dại chôn vùi,
Đau lòng Cha Thánh bùi ngùi đợi trông.
Cuộc đời sống tạm viển vông,
Người Ki-tô hữu không vong hồn mình.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.