Lời Thề Mậu Tuất

Năm nay trách nhiệm của mình
Quyết tâm hành động phân minh, rạch ròi
Kẻ nào hợm hĩnh, loi choi
Quyết không tha thứ, quyết “chơi” tới cùng

Kẻ nào phát biểu lung tung
Mồm hôi, họng thối, đừng hòng thoát thân
Kẻ nào kiếm chuyện hại dân
Bày trò bỉ ổi, trị liền thẳng tay

Kẻ nào bè phái tay sai
Phải đền tội đủ, để thay đổi đời
Kẻ nào thâm độc hại người
Ỷ quyền, cậy thế là loài hại dân

Nói năng nghịch nhĩ, làm càn
Tưởng khôn mà chỉ ngu đần mà thôi
Tham lam, nhũng nhiễu, biếng lười
Nói hay, làm dở, thừa đời, ích chi!

Chó săn Mậu Tuất quyết thề
Cắn kẻ xấu, giữ cõi bờ Việt Nam.

VIỄN ĐÔNG

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.