Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong mở phong trào đấu tranh mới vào tử huyệt C.S.VN

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.