Vịnh Mậu Tuất

Tân niên Mậu Tuất, chó gì?
Chó gì cũng được, nhưng mà phải ngoan
Mong đừng gặp lũ chó điên
Phá làng, phá xóm, dân oan ức nhiều

Mong đừng gặp đám chó liều
Ăn nhiều, phá lắm, khổ sầu nhân dân
Mong sao có lắm chó ngoan
Ích dân, lợi nước, bình an dân mình

“Gâu gâu” chớ sủa linh tinh
Đánh hơi tham nhũng, triệt nhanh tội đồ
Chó đừng nhát đảm, co ro
Cắn cho hết lũ gian tà, tham lam

Chó vàng, đốm, xám, trắng, đen
Lên ngôi Mậu Tuất, chớ quên dân lành!

VIỄN ĐÔNG
—————
† † † † † † † VUI MỪNG ĐÓN CHÀO CON THIÊN CHÚA HẠNH PHÚC THỜ KÍNH ĐẤNG NGÔI LỜI

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.