Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa

…Tôi đang dọn đường cho Đức Chúa để chờ đón Chúa mỗi ngày và nhất là trong ngày Lễ Chúa Giáng Sinh 25/12 sắp tới. Tôi sẽ hy sinh hãm mình và sửa soạn tâm hồn thật nồng ấm để đón rước Chúa. Tôi còn dọn đường cho Đức Chúa để chờ Chúa xuất hiện trong ngày tôi lìa đời…

“Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa,
sửa lối cho thẳng để Người đi”.

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,1-8)

(1) Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: (2) Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ I-sai-a: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. (3) Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”.

(4) Đúng theo lời đó, Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. (5) Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong dòng sống Gio-đan.

(6) Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ông rừng. (7) Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. (8) Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; Còn Người, Người làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”.

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,1-8)

2.1 Gio-an Tiền Hô kêu gọi người Do-thái dọn sẵn con đường của Đức Chúa

Cả dân tộc Ít-ra-en trông ngóng Đấng Mê-si-a mà Thiên Chúa đã hứa và các ngôn sứ đã loan báo, nhưng Gio-an Tiền Hô vẫn phải kêu gọi mọi người đồng hương dọn đường cho Đức Chúa, vì con đường mà Đấng Mê-si-a sẽ đến khác xa con đường mà dân Ít-ra-en vẫn tưởng, thậm chí dung mạo của Đức Giê-su Na-da-rét cũng không giống gương mặt của Đấng Mê-si-a mà người Do-thái tưởng tượng. Chưa kể là tinh thần, giáo huấn của Đấng Mê-si-a thật cũng không giống như những gì người Do-thái ngóng chờ. Có một khoảng cách lớn giữa ”người sẽ đến” và ”người chờ đợi”. Vì thế việc quan trọng mà dân Ít-ra-en phải làm là thay đổi cách suy nghĩ, cách hành động của mình và có một hình ảnh mới về Đấng Mê-si-a. Gio-an Tiền Hô kêu gọi họ chịu phép rửa để tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội là vì những lý do đó.

2.2 Thánh Gio-an Tiền Hô và Hội Thánh kêu gọi các Ki-tô hữu dọn sẵn con đường của Đức Chúa:

a) Mỗi Mùa Vọng Hội Thánh nhắc lại lời của Thánh Gio-an Tiền Hô kêu gọi các Ki-tô hữu dọn đường cho Đức Chúa. Người Ki-tô hữu cũng đã biết Chúa Giê-su là Đấng như thế nào, Ngài đến bằng con đường nào, Ngài ban bình an và niềm vui cho hạng người nào, ngài mong chờ gì ở các môn đệ. Điều các Ki-tô hữu còn thiếu là sự hoán cải và thực thi những gì đã biết….

b) Nhưng Chúa Giê-su Ki-tô Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người và đã nhập thế làm Đức Giê-su Na-da-rét không chỉ cho các Ki-tô hũu mà cho hết mọi người. Vì thế mà các Ki-tô hữu, với tư cách là sứ giả của Thiên Chúa, chẳng những có trách nhiệm dọn đường cho Chúa đến với mình mà còn có trách nhiệm dọn đường cho Chúa đến với mọi người chung quanh nữa. Con đường mà Chúa sẽ đến với muôn dân là con đường khiêm hạ, đơn sơ, tự hiến, phục vụ. Con đường mà Chúa sẽ đến với dân ngoại là con đường công bình và từ bi bác ái.

III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,1-8):

3.1 Tôi đã dọn đường cho Đức Chúa khi tôi đón nhận Chúa và Tin Mừng, Giáo Lý của Chúa trong Hội Thánh. Tôi cần phải luôn tỉnh thức để tận dụng mọi thuận lợi mà cuộc sống đem lại nhằm phát huy (tức sinh lời sinh lãi) những ơn huệ và tài năng mà Chúa đã ban cho tôi.

Tôi đang dọn đường cho Đức Chúa để chờ đón Chúa mỗi ngày và nhất là trong ngày Lễ Chúa Giáng Sinh 25/12 sắp tới. Tôi sẽ hy sinh hãm mình và sửa soạn tâm hồn thật nồng ấm để đón rước Chúa. Tôi còn dọn đường cho Đức Chúa để chờ Chúa xuất hiện trong ngày tôi lìa đời. Tôi không biết ngày ấy là ngày nào nên tôi phải luôn sẵn sàng để khi Chúa đến thì tôi không bị lỡ mất cơ hội gặp Chúa và được Chúa đem vào Nước Trời với Người.

3.2 Tôi giúp người khác dọn đường cho Đức Chúa: khi giúp người khác nhận biết Chúa Ki-tô là Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Chuộc hết mọi người. Tôi gíup người khác dọn đường cho Đức Chúa khi tôi xây dựng công lý và hỏa bình, bác ái và yêu thương trong các môi trường xã hội tôi đang sống.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,1-8):

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến cách đây hơn hai ngàn năm trên đất Pa-les-tin. Chúa cũng đến trong mỗi ngày, nhất là trong Ngày Lễ Giáng Sinh năm nay. Con nóng lòng nghênh đón Chúa!

Con hết sức ước ao được đón rước Chúa đến với con, với gia đình bạn bè con, với các học viên hai Khóa Thánh Kinh 100 tuần và Khóa Tìm Hiểu Công Đồng Va-ti-can II. Con quyết chí sống khiêm nhu, phục vụ vô vị lợi để dọn đường cho Chúa đến. Lạy Chúa, xin Ngài mau đến! Maranatha!

Con cũng hết sức ước ao được thấy Chúa đến với dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng con. Xã hội chúng con còn đầy dẫy những bất công, tham nhũng, độc tài, áp bức và tội ác đủ loại: giết người, phá thai, đầu độc bằng thực phẩm bẩn và hóa chất …. Lạy Chúa xin Ngài hãy đến! Maranatha!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.