Bóng chiều

Bóng chiều đổ xuống chân đời
Nhịp thời gian quyện những lời kinh dâng
Bồi hồi nỗi nhớ, niềm thương
Người đi, kẻ ở – âm dương đôi miền

Chuông chiều vọng tiếng cầu hồn
Tím màu ngày tháng, lặng buồn nghĩa trang
Nhưng hy vọng vẫn chứa chan
Tử thi sống lại, xác hồn gặp nhau

Không còn vương kiếp khổ đau
Tín nhân hạnh phúc đời sau diệu kỳ
Cầu xin Thiên Chúa từ bi
Thứ tha lầm lỗi dọc bờ nhân gian

Vực sâu vọng tiếng ăn năn
Chúa thương xót đưa hồn lên Cõi Trời.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.