Hồn Con Hướng Về Chúa

Giê-su dạy biết Chúa Trời,
Hãy yêu, hãy mến luôn thờ kính tin.
Lương tâm tiếng nói Cha in,
Thánh Thần hướng dẩn niềm tin tâm hồn

Lời Thầy giảng dạy chính ngôn,
Loài người nhận được túi khôn thực hành.
Nếu mà muốn sống an lành,
Quyết tân vâng giữ trung thành dâng lên.

Khiêm nhường nhẫn nại nhân hiền,
Thành tâm khấn nguyện Cha liền gia ân.
Sống cho có nghĩa có nhân,
Mới mong nhận được thành ân tình Ngài.

Ngôi Lời xuống cõi trần ai,
Phúc cho kẻ biết nghe Ngài bảo ban.
Hy sinh lể vật không màng,
Chỉ mong sống thật đừng ham bạc vàng.

Cho con cuộc sống an khang,
Nhìn lên trời thẳm nài van nguyện cầu.
Nay con cảm nhận xin hầu,
Kết thúc đời tạm con chầu bên Cha.

Cuộc đời là nẻo đường đi,
Quá nhiều cạm bẩy, dễ gì vượt qua.
Trần gian đâu phải là nhà,
Sống sao minh chứng con Cha trên Trời.

Thời giờ còn đó, nên lời,
Con xin chọn Chúa, không rời nữa đâu.
Xin Cha ban phúc nhiệm mầu,
Thánh Thần tuôn đổ mưa ngâu thấm tình.

Ngắm nhìn Đức Mẹ chứng minh,
Cho con tiến bước, trung trinh lòng thành.
Đời ta có Chúa đồng hành,
Thánh Thần hoạt động, tâm lành sáng trong.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.