Lời của hồn nơi luyện hình

Người ơi xin nhớ đến tôi
Giúp tôi được Chúa xóa bao lỗi lầm
Nên thanh khiết, rạng ngời Ánh Sáng
Để tôi vào vui hưởng phúc vinh.

Khi xưa hồn xác giữa đời
Tôi quên bóng Chúa, lưu hình thế gian
Xây dưới thế lâu đài sự tội
Lãng xây nhà trên Nước Thiên Đàng.

Giữa đời tôi thỏa ý riêng
Cung đường vô cảm ngày đêm bước vào
Đường thương xót rào bằng ích kỷ
Luật Chúa Trời những bỏ ngoài tai.

Giờ đây khi xác lìa hồn
Phúc vinh Thiên Quốc tỏ tường mười mươi
Đây mới thật là quê hạnh phúc
Ước bước vào, nhưng bất xứng người ơi!

Ôi hối tiếc đan xen hối hận
Chốn Luyện Hình đau đớn ăn năn
Thời gian tạo phúc hết rồi
Mong người đang sống nguyện cầu giúp tôi.

Anton Lương Văn Liêm

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.