Lễ Cung Hiến Thánh Ðường Latêranô

…Tại sao nhà thờ Latêranô được coi là mẹ của các nhà thờ trên toàn thế giới? Phải chăng là nhà thờ đẹp nhất thế giới?…

Ôbace rất thân yêu! Trải qua hơn 300 năm từ khi Tin Mừng được rao truyền tại Roma và Châu Âu, Giáo Hội đã bị bách hại một cách khốc liệt và đã có hàng trăm ngàn tín hữu phải chết vì đức tin. Cũng vào thời điểm đó, mọi sinh hoạt của Giáo Hội đều phải cử hành lén lút tại các vùng hoang vu hoặc nơi các hầm mộ dưới lòng đất. Năm 313, với chiếu chỉ Milano, hoàng đế Constantino đã công nhận Kitô Giáo là một tôn giáo được hoạt động tự do và hợp pháp trên toàn đế quốc Roma. Sau đó, Hoàng đế cùng với gia đình gia nhập đạo Công Giáo. Để đánh dấu sự kiện này, ông đã xây dựng cung điện Laterano để tặng cho Giáo Hội và được Đức Thánh Cha Silvester thánh hiến năm 324, được chọn làm nhà thờ Chánh tòa của giám mục giáo phận Roma, tức là Chính tòa của Đức Giáo Hoàng, và được coi là mẹ của các nhà thờ trên toàn thế giới.

Tại sao nhà thờ Latêranô được coi là mẹ của các nhà thờ trên toàn thế giới? Phải chăng là nhà thờ đẹp nhất thế giới? Là nhà thờ có cấu trúc nghệ thuật bậc cao nhất hay giá trị lịch sử nhất. Không phải vậy đâu, nhưng vì nhà thờ Latêranô là nhà thờ là Chính tòa của Đức Giáo Hoàng, nhà thờ được xây dựng trên đá tảng Phê-rô mà chính Chúa Giê-su đã cắt đặt đá tảng đó.

Thực vậy, trong các công trình xây dựng đền đài, thánh đường, nhà nguyện, người ta thường để ý đến vẻ đẹp mỹ thuật của chúng. Nhưng vẻ đẹp mỹ thuật ấy cũng chỉ là tương đối mà thôi. Sẽ có người cho là thế này mới đẹp, người khác cho là thế khác mới đẹp. Giống như ngôi nhà mình ở mỗi chủ hộ có sở thích mỹ thuật khác nhau và xây khác nhau. Cũng giống như muôn loài hoa, mỗi loài hoa có vẻ đẹp khác nhau mà Thiên Chúa đã ban tặng, chúng ta không thể bắt chúng có vẻ đẹp giống nhau được. Chính vì vậy, chúng ta không thể có các đền thờ gỗ đá, sắt thép đem lại sự vừa ý cho tất cả mọi người được. Vì vậy, chúng ta phải bằng lòng với mức tương đối về mỹ thuật. Nếu chúng ta cứ mải mê tranh luận thì chúng ta đã loại bỏ đi tính đa dạng, sáng tạo phong phú của Chúa Thánh Thần mà cứ đi tìm cái nhìn riêng và sở thích riêng bảo thủ của mình. Điều chính yếu Thiên Chúa muốn là chúng ta phải xây dựng đền thờ tâm hồn của chính mỗi người.

Nơi bài đọc 1, trích sách Tiên tri Êdêkiel có nói đến thị kiến của vị tiên tri này: “Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và đây nước chảy dưới thềm nhà phía hướng đông, vì mặt tiền nhà Chúa hướng về phía đông, còn nước thì chảy từ bên phải đền thờ, về phía nam bàn thờ”. Bối cảnh thị kiến này là khi dân Is-ra-el bị đi lưu đầy. Thiên Chúa không còn ngự nơi đền thờ Giê-ru-sa-lem gỗ đá mà vị tiên tri nghiệm thấy Thiên Chúa ngự giữa lòng dân của Ngài. Vị tiên tri tiên báo chính Chúa Giê-su mới là đền thờ thật. “Nước thì chảy từ bên phải đền thờ”, tức từ cạnh sườn bên phải của Chúa Giê-su khi người lính lấy giáo đâm Chúa Giê-su đang bị chết treo trên thập giá. Chính nơi Chúa Giê-su phát sinh Giáo Hội cùng các bí tích.

Nơi bài Tin mừng, Chúa Giê-su đã thanh luyện, tẩy ố đền thờ gỗ đá, đồng thời khẳng định Ngài mới chính là đền thờ thánh thật:”Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Chính cái chết và phục sinh của Chúa Giê-su đã khẳng định Ngài là đền thờ cho mọi người. Thành thánh Giê-ru-sa-lem trên trời mới là đền thờ vĩnh cửu mà yếu tố thời gian, vật lý không thể tàn phá được.

Chính vì vậy mà mọi đền đài, nhà thờ của thế giới vật chất này trước hết phải được xây dựng từ các đền thờ là những thân xác và linh hồn con người, cũng chính là để thăng tiến con người. Do đó, nơi trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô có nói: “Vì chưng không ai có thể xây dựng một nền tảng khác, ngoài nền tảng đã được xây dựng là Ðức Kitô. Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh mà chính anh em là đền thờ ấy”.

Tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta biết rằng các cơ sở vật chất cần đó vì vậy chúng ta mới đóng góp và tiến hành xây dựng, nhưng điều chính yếu Thiên Chúa muốn chúng ta thanh tẩy, giữ gìn chúng ta sạch sẽ vì chính chúng ta là đền thờ Chúa ngự vào. Chúng ta hãy bỏ đi những thói hư tật xấu xúc phạm, làm hại nhau cách này cách khác. Đừng làm đền thơ của nhau ra nhơ uế vì tội lỗi, nhưng hãy biết thanh tẩy đền thờ mình bằng Lời Chúa và các bí tích, đặc biệt bí tích Hòa giải và Thánh Thể. Amen

Lm. Dân Chài

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.