Cầu Hồn Tím

Đóa hoa hồng màu tím
Nở giữa miền nghĩa trang
Như đôi tay chắp nguyện
Cầu xin Chúa xót thương

Tin yêu một Thiên Chúa
Suốt một đời nhân gian
Nhưng vẫn chưa hoàn thiện
Vì còn vương lỗi lầm

Chúa nhân từ không muốn
Bắt hồn phải khổ đau
Nhưng công lý phải vậy
Hồn mới được thanh cao

Nếu không chịu thanh tẩy
Chẳng xứng hưởng Thánh Nhan
Hồn không ngừng khắc khoải
Mong sớm hưởng Thánh Ân

Cầu hồn mang sắc tím
Nhưng không da diết buồn
Tháng Mười Một hy vọng
Bao hồn thoát trầm luân.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.