Nhớ Thương Các Đẳng Linh Hồn

Thông công các thánh luyện hình
Lời kinh tha thiết chân thành kính dâng.
Nhớ thương các đẳng linh hồn.
Xin Cha đón nhận lời con nguyện cầu.

Luyện hình nhớ Chúa âu sầu,
Hận đời bỏ Chúa theo tình thế gian.
Công bình của Chúa tình thương.
Âm thầm luyện sạch như hương về trời.

Giờ nầy mới thấy đơn côi
Lạc xa điểm hẹn, ngày đời bơ vơ.
Đêm về thinh lặng như tờ,
Chị Hằng vắng bóng, giăng tơ mây mù.

Đời người một kiếp phù du,
Ta không định hướng, nghìn thu mất đời.
Uổng công ta được làm người
Lời Thầy Chí Thánh gọi mời chờ ta.

Luyện hình mong ngóng tình Cha
Nỗi đau vắng Chúa xót xa tủi buồn
Hận rồi tủi nhục đắng lòng
Mong chờ người thánh trần gian nguyện cầu.

Giê-su Chí Thánh Chiếc cầu,
Hiệp dâng Thánh lễ nên câu ân tình.
Chỉ duy tình Chúa thương mình
Giê-su hiến thánh đền thay tội đời.

Cúi đầu tạ tội dâng lời,
Linh hồn Các Đẳng hưởng nguồn thánh ân.
Thương cha nhớ mẹ người thân,
Làm con báo hiếu mẹ cha mong chờ,

Tôi ngồi suy nghĩ đời tôi,
Năng thăm viếng Chúa Ngôi Lời chờ mong,
Vui Mừng Chúa đón ngày Về,
Cầm tay thân ái chúng mình con Cha.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.