Trước thềm hội nghị APEC: linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong có bài giảng làm cộng sản SỐT VÓ

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.