Tâm Tư

Một đời đầy nắng – mưa, sương – gió
Tìm đường lên thoát khổ trăm năm
Tâm hồn sẽ được bình an
Thảnh thơi ngơi nghỉ nơi Nguồn Xót Thương

Ân tình Ngài quý hơn mạng sống
Miệng lưỡi này ca tụng tán dương
Đời con, lời chúc xin dâng
Danh Ngài cầu khẩn hết lòng con đây (1)

Đời nhân thế miệt mài cố gắng
Chỉ mong sao vượt thắng chính mình
Dẫu đời bao nỗi điêu linh
Nhưng con vẫn được hưởng tình Chúa thương

Ngay cả khi con vương tội lỗi
Thì con vẫn thuộc mãi về Ngài
Tin Ngài là Chúa muôn loài
Quyết tâm hoán cải, miệt mài ăn năn (2).

TRẦM THIÊN THU
———————–
(1) Tv 63:4-5.
(2) Kn 15:2.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.