Thuế Tình

Cuộc đời nào có chi đâu
Sinh ra tay trắng, sớm chiều trắng tay
Rõ ràng mình vẫn giữ đây
Ngày mai nó thuộc về ai khác rồi

Có bao nhiêu loại thuế đời
Trả hết kiếp người, tay lại trắng tay
Nào là thuế nộp hôm nay
Thuế đời quá khứ, thuế mai lại chờ

Cuộc đời lắm nỗi âu lo
Lo cho phần xác, lo cho phần hồn
Thuế đời là thuế phải làm
Thuế tâm linh mới là cần thiết hơn

Thuế đời có thể trả xong
Thuế tâm linh phải thật lòng tính ngay
Nếu không thanh toán đời này
Thiên Đàng vĩnh cửu ngày mai khó vào

Của đời này phải trả mau
Của Thiên Chúa phải biết điều trả ngay
Đó là mến Chúa đắm say
Và yêu người chẳng trừ ai suốt đời.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.