Cậy Vào Sức Chúa Ắt Thành Công

“Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ…” (Lc 11, 20)

Chúa Giê-su trừ quỷ. Nhiều người kiêu căng không muốn phục quyền của Thiên Chúa, nên đã nói với nhau: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Chúa Giê-su giải thích cho họ là quỷ không thể tự chia rẻ chống báng khử trừ nhau như vậy. Người cho họ biết, chính Người nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, nghĩa là, Người đã nhờ quyền năng của Cha, mà thực hiện tất cả các việc lạ lùng trước mắt họ. Và như thế là Nước Thiên Chúa đã đến ở giữa họ. Đừng ngờ vực Con Thiên Chúa nữa. Đừng thử thách Con Thiên Chúa nữa. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Con Thiên Chúa, bởi Ngón Tay của Thiên Chúa, là bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Hãy đón nhận ân sủng được cứu chữa bởi quyền năng Chúa Thánh Thần và gìn giữ ân sủng ấy suốt cuộc đời. Đừng buông xuôi, bất cẩn làm cớ cho ma quỷ thừa cơ lọi dụng, và tái chiếm tâm hồn khiến ra tồi tệ hơn trước.

Chúa dạy chúng ta hãy cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa, để thực hiện các việc ở đời này, ắt sẽ thành công. Đừng cậy vào sức riêng mình, ắt sẽ thất bại. Hãy khiêm tốn nhận ra sự yếu hèn của mình và hãy tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa. Thánh Phao-lô nói: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con” (2Cor 12, 9). Và khi đã thành công, thì hãy tạ ơn Chúa vì nhờ sức mạnh quyền năng của Chúa chúng ta mới được thành công. Đừng quên ân sủng Chúa rồi huênh hoang tự phụ rằng: thành công ấy bởi sức riêng mình, không có Chúa nào giúp đỡ. Nguy hiểm quá. Thất bại ê chề đang chờ trước mặt kia.

Lạy Chúa, xin cho chúng con khiêm tốn nhận ra sự yếu hèn của chúng con, và nương cậy hoàn toàn vào Chúa. Amen

PM Cao Huy Hoàng

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.