Tháng Mười, Tháng Mân Côi

Tháng mười đã đến ai ơi
Rủ nhau kết hạt ngọc dâng Chúa Trời
Qua Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa
Nhờ lời kinh tên gọi Mân Côi
Sáng, trưa, chiều, tối mỗi ngày
Ta vui say cất lời kinh Kính Mừng.

Tháng mười đan kết hạt ngọc quý
Hạt Thương, hạt Mừng, hạt Sáng, hạt Vui
Hạt Vui cảm tạ Chúa Trời
Vì yêu Nhập Thể cứu đời, cứu dân
Hạt Sáng theo bước Con Trời
Ra đi loan báo Tin Mừng khắp nơi.
Hạt Thương theo bước Mẹ Hiền
Vai mang thập giá theo Thầy Giêsu
Hạt Mừng chúc tụng, ngợi khen
Giêsu Con Chúa Phục Sinh cứu đời.

Tháng mười tên gọi Mân Côi
Cùng nhau suy gẫm, với nhau nguyện cầu
Qua kinh nguyện Lạy Cha Chúa dạy
Ta khẩn Ngài soi sáng, thi ân
Những mong sống thiện, sống hiền
Cùng nhau ta cất lời kinh Kính Mừng
Kinh Sáng Danh mỗi khi ta cất
Là lời kinh chúc tụng, ngợi khen
Ba Ngôi Thiên Chúa uy quyền
Hằng thương nhân thế bằng tình Mẫu Thân.

Tháng mười đan kết lời kinh
Cùng nhau thay đổi lối hành và suy
Ta hành động bằng tình yêu Chúa
Suy mọi điều theo chất Phúc Âm
Lối xưa, đường cũ ta rào
Đường ngay, lối mới giúp nhau tiến vào
Vui chân bước trên đường bác ái
Vững can trường lối sống chứng nhân
Xóa vô cảm, giảm thù, đóng hận
Tạo hòa bình, gây dựng nghĩa nhân
Giúp nhau sống thoát thói đời
Dìu nhau về với Nước Trời sống vui.

Anton Liêm

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.