Thầy Là Đường Là Sự Thật Và Là Sự Sống

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống,
không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” ( Ga 14, 5)

Con xin cất tiếng van lơn,
Tâm hồn mến Chúa là nguồn an vui.
Nước Trời chính thật Giê-su,
Đường đi, Sự thật, suối nguồn yêu thương.

Giê-su chỉ lối đưa đường,
Làm con Thiên Chúa môi trường trần gian.
Bờ xanh rêu phủ lối mòn,
Giê-su cờ hiệu, ta còn sợ chi.

Lòng thương xót Chúa vỗ về,
Dốc đời không đẹp, tái tê qua rồi.
Trầm buồn, thầm lặng đơn côi,
Thác ngàn cứu độ Ngôi Lời tặng ban.

Tự do quà tặng hồng ân,
Chọn điều ngay chính bình an ngày về
Chúa trao đệnh mệnh đời ta,
Cho ta chọn lựa biết mê điều lành.

Hành trình lữ thứ trần gian,
Mưa ngâu ơn thánh con đang say nhìn.
Ngước nhìn lên Chúa cầu xin,
Cho tình con được trung trinh lòng thành.

Nguồn vui ơn thánh tràn lan
Tâm sự với Chúa tơ tằm dệt đan.
Tình thương Thiên Chúa gọi mời,
Người Ki-tô hữu con Trời vinh quang.

Giê-su Nhà Tạm mỏi mòn,
Chờ con Chúa nhé, không còn lãng quên.
Tìm giờ tâm sự hàn huyên,
Dọn lòng đón Chúa thường xuyên nguyện cầu.

Tình yêu của Chúa cao siêu,
Ôm ghì lấy Chúa Giê-su chân thành.
Dâng lên lòng mến trong lành,
Con xin mến Chúa liền cành cây Nho (Giêsu).

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.