Ta Chỉ Quản Lý Đời Ta

Tưởng ta làm chủ đời mình
Ai ngờ tự tác bất bình tự do
Đời mình như một vườn nho
Ta là giúp việc Chúa cho chút quyền

Tưởng là chiếm đoạt của tiền
Sẽ hạnh phúc, nào ưu phiền vẫn dâng
Hoá ra vật chất, tinh thần
Để mà hạnh phúc ắt cần cả hai

Tưởng là đời rất là dài
Ai hay đau bệnh, ác tai lúc nào
Quyền sang thôi chớ tự hào
Chớ mà chiếm đoạt tường rào vây xây

Bất ngờ Chúa đến giờ đây
Biết ra tớ chủ rõ ngay ấy mà!!!

Lm. Dân Chài

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.