Chuỗi Mân Côi, Vũ Khí Chiến Thắng

“Hãy cải thiện đời sống. Hãy tôn sùng Mẫu Tâm. Hãy năng lần hạt Mân Côi” (Lời của Đức Mẹ tại Fa-ti-ma, năm 1917)

Chuỗi Mân Côi, vũ khí bất bại, vũ khí chiến thắng trong cuộc giao tranh giữa Thiên Chúa và Sa-tan, giữa thiện và ác, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa Nước Thiên Chúa và thế giới vật chất phàm tục… Cuộc chiến thắng của Giáo Hội trong cuộc giao tranh với bè rối Albigeois là một điển hình. Còn bao nhiêu điển hình khác, không ở đâu xa, ngay tại đất nước Việt Nam này, cuộc chiến thắng của cha ông chúng ta, người Việt Nam, của các Thánh Tử Đạo, can đảm nhận cái chết để làm chứng cho Tin Mừng Nước Chúa và trổ sinh muôn hạt mầm đức tin trên quê hương này. Còn nhớ chuỗi Mân Côi trên nương rẫy, dưới ruộng sâu, trong lúc làm việc ở nhà như xắt rau, làm bếp, quét nhà, giặt giũ…của ông bà cha mẹ, đã nuôi dưỡng, và làm trưởng thành đức tin của con cháu đến ngày hôm nay.

Trần gian nay có ba mệnh lệnh của Đức Mẹ tại Fa-ti-ma, vì Đức Mẹ nhân lành, Đức Mẹ giàu lòng thương xót muốn con cái Mẹ cùng Mẹ theo từng bước chân của Đức Giê-su, Con mẹ trong hành trình cứu thế, để được cứu độ. Nhưng ước gì, ba việc trong mệnh lệnh ấy phải được mọi người thực hiện và thực hiện đồng thời, không tách rời nhau. Hãy “có lòng sám hối, yêu mến Mẹ và lần chuỗi Mân Côi” với ý nguyện tách mình ra khỏi những cuốn hút của thế gian để được thuộc trọn về Đức Giê-su, Con Mẹ. Hãy tin tưởng lời kinh Mân Côi có uy lực làm cho quỷ thần sự dữ phải chào thua, mang lại cho mỗi người, cho gia đình, cho thế giới bình an thiện hảo, và mở ra cho chúng ta một tương lai là sự sống vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con tin tưởng vào uy quyền và tình thương của Mẹ Maria. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay, và trong giờ lâm tử. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.