Lời Kinh Quyện Với Tâm Linh

Chúa Trời cho Mẹ hiện về
Chúng con còn ở mân mê giữa đời
Tâm con nghe tiếng gọi mời.
Yêu mẹ con phải vâng lời bảo khuyên.

Tháng Mười ghi dấu ơn thiêng,
Lời kinh tiếng hát dâng lên Mẹ hiền.
Quyết tâm mến Mẹ triền miên,
Mân côi chuỗi hạt nỗi niềm van xin.

Lời kinh quyện với tâm tình,
Gẫm suy, suy gẫm ân tình Giê-su.
Lòng Tin, Cậy Mến không lu,
Trần gian có lắm mây mù lầm than.

Nắm bàn tay Mẹ bình an.
Xin vâng của Mẹ thương ban cao vời.
Được làm con Đức Chúa Trời
Say trong tình mến Ngôi Lời thương ban.

Đời con gian khổ không than,
Nắm tà áo Mẹ trần gian qua cầu.
Quyết ôm lấy Chúa không sầu
Thả hồn theo gió kết câu ân tình.

Xin cho con biết chung tình,
Yêu say Lời Chúa thấm tình con ngoan.
Từ nay vui sống hân hoan,
Bình an trong Chúa lo toan ngày về.

Con yêu, con mến say mê.
Tay cầm tràng hạt mân mê nguyện cầu.
Từ nay quyết chí theo hầu,
Cùng Mẹ tiến bước qua cầu trần gian.

Giê-su Con Mẹ bận tâm,
Ngày đêm chờ đợi âm thầm nhớ thương.
Đến Anh trút hết sầu vương,
Thời giờ quý lắm, lên đường đi thôi!

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.