Lạy Chúa xin giải thoát con khỏi …

Lạy Chúa xin giải thóat con:
Khỏi lòng ham ước được quí chuộng
Khỏi lòng ham ước được yêu mến
Khỏi lòng ham ước được tôn vinh
Khỏi lòng ham ước được trọng kính
Khỏi lòng ham ước được ca tụng
Khỏi lòng ham ước được ưu đãi hơn người
Khỏi lòng ham ước được tín nhiệm,
Khỏi lòng ham ước được hoan hô
Khỏi lo sợ bị hạ nhục
Khỏi lo sợ bị khinh chê
Khỏi lo sợ bị khiển trách
Khỏi lo sợ bị vu khống
Khỏi lo sợ bị lãng quên
Khỏi lo sợ bị cười chê
Khỏi lo sợ bị xử bất công
Khỏi lo sợ bị nghi ngờ
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con lòng ao ước:
Cho người khác được yêu mến hơn con
Cho người khác được quí chuộng hơn con
Cho, trước dư luận thế gian, người khác được đề cao, còn con phải hạ xuống
Cho người khác được tuyển chọn, còn con bị lọai bỏ
Cho người khác được ca tụng, còn con bị quên lãng
Cho người khác được ưu đãi hơn con trong mọi sự
Cho người khác được thánh thiện hơn con, miễn là con được nên thánh theo nghĩa vụ con.

(Đức Hồng Y Raphael Merry Del Val)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.