Nước Trời của người nghèo

“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời” (Mt 19, 24).

Người Do Thái quan niệm rằng sự giàu có là phúc lành của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giê-su lại nói: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Mở đầu bài giảng trên núi, Chúa nói: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Thế thì ý nghĩa giàu nghèo ở đây, Chúa không nhằm tới việc có của cải vật chất, nhưng nhắm tới việc giữ sao cho lòng mình không bị nô lệ những gì là vật chất. Người không bị lòng tham lam vật chất thống trị, có cách sống siêu thoát, có tâm hồn quảng đại, là người biết nhìn nhận chân giá trị chóng vánh mau qua của vật chất. Người ấy, dễ hướng lòng tới những gì là siêu nhiên, cao quí, bền vững, dễ gặp được Thiên Chúa và dễ tìm được hạnh phúc Nước Trời. Trái lại, những người để lòng bị cuốn hút theo những tham vọng, theo bã phú quí phù vân, sẽ tự vùi mình trong cái đổ nát, hư hao, tàn tận, cái hư không của phù vân vậy.

Giáo Hội của những người có tinh thần nghèo khó. Người nghèo chưa hẳn là người có tinh thần nghèo khó. Người giàu chưa hẳn là người không có tinh thần nghèo khó. Người có tinh thần nghèo khó là người không làm nô lệ cho vật chất. Tinh thần nghèo khó là một trong những chuẩn mực thánh thiện của một con người. Là tín hữu của Chúa, sống tinh thần nghèo khó là cách sống biết bận tâm lo lắng cho những người nghèo khó có cuộc sống xứng đáng là con người và là con cái Chúa. Khi đã cho đi tất cả vì Chúa, Chúa sẽ đền bù gấp trăm, đền bù sự giàu có vĩnh cửu trong Nước Trời. Sự giàu có ấy là chính Chúa.

Lạy Chúa, con xin chọn Chúa là tất cả đời con. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.