Mặt

Mặt Trăng, Mặt Đất, Mặt Trời
Có ba cái Mặt mà đời đổi thay
Mặt Trời soi sáng ban ngày
Mặt Trăng huyền ảo mà đầy mộng đêm

Ôi chao, Mặt Đất thật phiền
Con người cũng hóa đảo điên kiếp người
Khi vui cũng biết mỉm cười
Khi buồn biết khóc, chơi vơi cõi lòng

Mặt người mới thật lạ lùng
Vui, buồn đã vậy, điên khùng mới nguy
Khinh đời, bất chấp cái gì
Lòng lang dạ thú dẫu cho Mặt Người

Xin thương xót, lạy Chúa Trời
Canh tân Mặt Đất, khiến đời đổi thay
Đừng ai đeo Mặt Nạ hoài
Luôn là Mặt Thật dẫu ngày hay đêm.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.