Bước theo khách hành hương (20)

Chương 20: Thánh I-nhã Lại Bị Giam Trong Ngục Tại Salamanca

Đối với tôi, xin thưa bà là ở Salamanca này chưa có đủ gông cùm xiềng xích đâu, tôi còn ước ao chịu hơn nữa vì yêu mến Chúa… Trong thời gian ấy, có hôm tất cả những người bị giam giữ trốn khỏi nhà tù, nhưng hai người bạn cùng chí hướng bị giam với họ lại không trốn. Sáng hôm sau, người ta thấy chẳng còn ai, chỉ còn họ bên trong các cửa đã mở toang, mọi người đều rất cảm phục, và người ta bàn tán nhiều ở thành phố. Ngay tức khắc, người ta cho họ đến ở tù trong một lâu đài gần đó (Tự Thuật, 69).

Suy niệm

Sau 18 tháng học hành tại Alcala, I-nhã đã đến thành phố đại học Salamanca và ở với các bạn cùng chí hướng. Nhưng, một lần nữa, ngài lại bị tòa án Tôn giáo quấy rầy và bị tống ngục hai mươi hai ngày. Dầu vậy, ngài không hề phẫn uất. Trái lại, những khó khăn giúp ngài biết mình rõ nét hơn và xác quyết mục đích đi theo Đức Kitô.

Các tông đồ Phêrô và Phaolô đã có kinh nghiệm như vậy (Cv 4). Dù trong cảnh xiềng xích và tù đày, I-nhã và người bạn cùng chí hướng cảm thấy thật tự do. Họ thấy không cần phải bỏ trốn như những tù nhân khác. Quả thật, xiềng xích không thể trói buộc được tình yêu!

Thái độ này là thước đo cho việc theo Đức Kitô cách đích thực: “Giá trị thực sự và sự tiến bộ đích thực trong việc dấn thân dưới cờ Thập giá của Đức Kitô không được đo lường dựa trên những cái bên ngoài hay qua những điều thuận lợi tự nhiên trong việc thực thi trách nhiệm; nhưng dựa trên nỗ lực cố gắng vượt qua cái tôi của chính mình bằng sự chân thành và lòng quảng đại”.

Quả thực, đây là một thắng lợi, một sự tự do làm cho phẩm giá của người môn đệ theo Đức Kitô được chiếu tỏa ra.

Câu hỏi giúp phản tỉnh

1. Sự phát triển của trí nhớ, ý chí và lương tâm của bạn có nuôi dưỡng sự tự do Kitô giáo đích thực nơi bạn không?

2. Xiềng xích và gông cùm nào ngăn cản bạn phục vụ tha nhân?

3. Bạn đã có kinh nghiệm giằng co với những quan điểm của thế giới vì Đức Kitô chưa? Kinh nghiệm đó dạy bạn điều gì?

4. Khi Đức Giêsu loan báo rằng Ngài sẽ chịu đau khổ, nhục nhã và chết trên thập giá, bạn có thực sự theo Ngài hết mức không?

5. Bạn có biết những ai chịu bách hại vì lòng tin, vì sự trung tín hay vì dấn thân đối với công bình không? Bạn có sẵn sàng ủng hộ và theo bước họ không?

Trực giác của Thánh I-nhã

“Chịu đựng đau khổ vì Đức Giêsu Kitô sẽ được Thiên Chúa trả công bội hậu” (Thánh I-nhã, Nolasci Vita 48, trang 425).

Suy gẫm với Lời Chúa: Ga 15,18-27

Đầy tớ không lớn hơn chủ nhà.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.