Thương Con Nên Ngài Vẫn Đợi

Sáng trời tia chớp gần xa
Cúi đầu tạ tội vỡ òa ăn năn.
Ngôi Lời xuống thế gia ân.
Tìm về bến đổ hồng ân còn giờ.

Nuốt sầu giọt lệ lăng dài,
Cây si tình Chúa Ngôi Lời cứu nguy.
Mối tình thiêng thánh quyền uy,
Đưa người yêu Chúa Giê-su về Trời.

Niềm tin ôm lấy cuộc đời,
Một mai rời bến ta thời an vui.
Tình nào cho thắm niềm vui,
Chỉ duy tình Chúa Giê-su tuyệt vời.

Đêm về thinh lặng dâng lời,
Trăng nghiêng bóng nước gọi mời yêu thương.
Con xin chí quyết vấn vương,
Năng đi rước Chúa tơ vương tình Ngài

Lắng nghe tiếng Chúa Ngôi Lời,
Nhìn lên mây trắng lưng trời trôi nhanh.
Một đời theo Chúa trung thành,
Ngày mai ta thác liền cành cây yêu “Giêsu”

Tâm người có Chúa Ki-tô,
Ôm đầy quà tặng điểm tô cho đời.
Thương con nên Ngài vẫn đợi,
Hồng ân hiến tế của đời Con Cha.

Cúi đầu thầm lặng mong chờ,
Xin cho con thấy bóng mờ trong con.
Quyết tâm xa lánh đường mong
Bình an yêu Chúa thấm lòng con thơ

Quay về bên Chúa thầm thì,
Con xin dừng bước thực thi Lời Thầy.
Ngày đêm gắn bó sum vầy,
Tình Cha nghĩa Mẹ đong đầy yêu thương.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.