Phiếm

Hô hào cải cách, canh tân
Bao năm vẫn thế chứ hơn được gì?
Tiến lùi, chẳng tiến bộ chi
Nhố nhăng giáo dục, chỉ lừa học sinh

Dạy sai, dạy bậy, linh tinh
Mua bằng, chạy chức, đáng kinh hãi mà!
Cái thời vây cánh theo phe
Gian tham, giả dối, lọc lừa thành quen

Vô tình, vô cảm, vô tâm
Nhân tình thế thái lấm lem cuộc đời!
Chuyện đời nghĩ thấy buồn lơi

Chuyện đạo có khác hơn người đời chăng?

Nhân danh từ thiện tỏ tường
Đoàn này, hội nọ vẫn thường giành nhau
Bĩu môi, chỉ trích ì xèo
Phe này, cánh nọ xôn xao nhà thờ

Bề trên, bề dưới so đo
Chỉ làm khổ Chúa, có gì đáng công?
Tinh thần phục vụ khiêm nhường
Là điều cần thiết Chúa mong mỗi người…

VIỄN ĐÔNG

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.