Bước theo khách hành hương (10)

Chương 10: Cầu Nguyện và Hoạt Động

“Bên cạnh bảy giờ cầu nguyện, kẻ ấy dành thời gian giúp đỡ người khác đến gặp mình về đời sống thiêng liêng. Tất cả thời giờ còn lại, kẻ ấy dùng để suy nghĩ những điều thuộc về Thiên Chúa, về những điều đã suy niệm hay đã đọc trong ngày” (Tự Thuật, 26).

Suy niệm

Tại Manresa, I-nhã sống một cuộc đời hoàn toàn trao hiến cho Chúa và tha nhân. Sống nối kết với Chúa, mỗi ngày ngài trở nên một chứng nhân cho Chúa Kitô và là “người cho tha nhân”. Trong nội tâm mình, I-nhã nhận thấy ơn gọi trở thành một người tông đồ, ngài cảm thấy “được sai đi”.

Cuộc sống của I-nhã kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện từ lúc ngài hoán cải đã biến đổi ngài nên một con người có đức tin sống động. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một đức tin thấm đẫm một tình yêu chân thành với tha nhân, theo gương Chúa Kitô. Đây là một minh chứng trong đời sống của ngài. “Ngài đã dành thời gian giúp đỡ những ai đến xin ngài lời khuyên”.

Như vậy, Manrêsa vừa là một trường cầu nguyện vừa là cuộc huấn luyện tông đồ cho “người khách hành hương”. Kinh nghiệm được cảm nhận về sự hiện diện của Thiên Chúa, không những đã phủ đầy niềm vui trong ngài và trút bỏ những thứ khiến ngài đau khổ, nhưng bất cứ điều gì ngài đang trải nghiệm trong tâm hồn, thái độ của ngài hướng đến tha nhân luôn luôn là một sự phục vụ.

Câu hỏi giúp phản tỉnh

1. Bạn đã từng suy xét với người linh hướng về thời gian mà bạn nên dành cho việc cầu nguyện chưa?

2. Bạn có phải là “một người cho người khác” không? Điều này có ý nghĩa gì với bạn?

3. Bạn có hội nhất kinh nghiệm thiêng liêng với hoạt động tông đồ của bạn không? Nói cách khác, việc cầu nguyện của bạn có giúp biến đổi đời sống của bạn không? Hoặc đời sống của bạn có biến đổi việc cầu nguyện của bạn không? Xin bạn cho một vài ví dụ cụ thể.

Trực giác của thánh I-nhã

“Con người, thậm chí cả các thiên thần, không có thể làm gì cao quý hơn là tôn vinh Đấng Tạo Hóa của mình và đem tha nhân về với Ngài bao nhiêu có thể” (Thánh I-nhã Loyola, Thư viết cho các Học viên ở Học viện Coimbra).

Suy gẫm với Lời Chúa: Ga 15, 1-5

Ai ở trong Tôi như Tôi ở trong Chúa Cha, thì sinh nhiều hoa trái.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.