Bước theo khách hành hương (7)

…I-nhã bắt đầu cuộc hành trình băng qua miền đất sỏi đá và khô cằn, nơi tạo điều kiện cho ngài có một chỗ tĩnh mịch để cầu nguyện. Sau cùng, ngài đến Tu viện Biển Đức ở Montserrat…

Chương 7: Thánh I-nhã Đến Montserrat, Tại Đó Ngài Thực Hiện Việc Xưng Tội Chung

“Khi đã đến Montserrat, sau khi cầu nguyện và thoả thuận với cha giải tội, kẻ ấy xưng tội chung bằng cách viết ra giấy; và việc xưng tội này kéo dài đến ba ngày. Kẻ ấy cũng điều đình với cha giải tội để nhận con la của mình, và được treo kiếm và dao găm tại bàn thờ Đức Mẹ trong nhà thờ. Đây là người đầu tiên được kẻ ấy cho biết các dự tính, vì cho đến lúc ấy, kẻ ấy không bày tỏ cho cha giải tội nào” (Tự Thuật, 17).

Suy niệm

I-nhã bắt đầu cuộc hành trình băng qua miền đất sỏi đá và khô cằn, nơi tạo điều kiện cho ngài có một chỗ tĩnh mịch để cầu nguyện. Sau cùng, ngài đến Tu viện Biển Đức ở Montserrat. Khi đến nơi, mặc dù ngài rất mệt, nhưng ngài vẫn dành cả đêm để canh thức võ trang trong nhà nguyện. Ngài muốn dâng thanh kiếm và dao găm trên bàn thờ Đức Mẹ để nhận lấy thập giá của Đức Kitô. “Suốt đêm không ngồi và cũng chẳng nằm nhưng đôi khi đứng thẳng lên, đôi khi quỳ gối, ngài cầu nguyện trước bàn thờ Đức Mẹ”. Đó chính là cuộc gặp gỡ của ngài với Đức Kitô, suốt đêm dưới sự chứng kiến của Đức Maria. Và giờ đây, một cuộc sống khác biệt mở ra trước mắt I-nhã đến nỗi ngài cần sự thinh lặng và phản tỉnh để chuẩn bị chính mình cho cuộc sống ấy.

Ngài nhận ra sự xấu xa và tội lỗi trong cuộc đời quá khứ của mình và ngài cần thay đổi để trở về cùng Chúa. Từ nay về sau, ngài muốn mãi mãi trở nên người môn đệ của Đức Kitô. Vài năm sau, ngài đã viết: “Tội lỗi như thể một sự xấu xa lớn lao đến nỗi nó sẽ trở nên một sự khó nhọc lớn lao mà cả đời người để chống lại chỉ một mình nó mà thôi. Tội lỗi tách lìa một người khỏi tác động của tình yêu Thiên Chúa và làm anh ta trở thành con mồi cho cho những khao khát ích kỷ của chính mình”.

Ngài khát khao hòa giải với Thiên Chúa và với bạn hữu của mình cũng như trở lại với Hội Thánh hữu hình. Do đó, ngài thực hiện một cuộc xưng tội rất tỉ mỉ bằng cách viết ra giấy. Trong những lần trò chuyện thiêng liêng sau đó, ngài thổ lộ những bí mật của mình cách khiêm tốn và với một lương tâm trong sáng để người khác chắc chắn rằng ngài thật sự nên một với Giáo Hội.

Câu hỏi giúp phản tỉnh

1. Bạn cảm thấy tự do để bước theo Đức Kitô hay đang bị trói buộc bởi của cải, tình bạn hay mối quan hệ gia đình nào đó?

2. Bạn có cảm thấy sự khao khát đi xưng tội để được giao hòa với Chúa, với anh em hay với Giáo Hội không?

3. Bạn có cởi mở với vị linh hướng của mình không? Bạn muốn ngài giúp bạn nhận biết thánh ý của Thiên Chúa hay bạn muốn ngài chuẩn nhận ý riêng của chính bạn?

4. Bạn có tìm kiếm những khoảnh khắc thinh lặng và cô tịch để được ở một mình với chính mình và với Thiên Chúa của bạn không?

Trực giác của Thánh I-nhã

“Con đường ngắn nhất và gần như duy nhất để tiến đến sự thánh thiện là phải chê ghét tất cả những gì thế gian yêu mến và ôm ấp” (Thánh I-nhã, trong Bản Khảo sát Tổng quát).

Suy gẫm với Lời Chúa: Ep 6, 10-22

“Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ… Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa”.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.