Bước theo khách hành hương (4)

…Thị Kiến Về Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Nhi “Nhờ các ước muốn thánh thiện, kẻ ấy quên đi các mơ mộng xưa kia. Các ước muốn thánh thiện lại được chuẩn y bằng thị kiến sau đây….

Chương 4: Thị Kiến Về Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Nhi

“Nhờ các ước muốn thánh thiện, kẻ ấy quên đi các mơ mộng xưa kia. Các ước muốn thánh thiện lại được chuẩn y bằng thị kiến sau đây. Một đêm kia, không ngủ, kẻ ấy thấy rõ ràng hình ảnh Đức Mẹ cùng với Chúa Giêsu Hài Đồng. Khi thấy như vậy, kẻ ấy cảm thấy rất hứng khởi một lúc khá lâu. Kẻ ấy cảm thấy ghê tởm tất cả cuộc sống quá khứ, đặc biệt là những chuyện xác thịt, và có cảm tưởng như tất cả những hình ảnh từng được ghi khắc vào tâm hồn mình đều bị xóa bỏ. Từ hôm ấy cho đến tháng 8 năm 1553, khi kể những điều này, kẻ ấy không bao giờ mảy may ưng thuận với những cám dỗ xác thịt. Do đó, có thể chắc chắn thị kiến ấy xuất phát từ Thiên Chúa, mặc dầu kẻ ấy không dám quả quyết như vậy, và không khẳng định gì ngoài những điều trên đây. Anh của kẻ ấy, cũng như mọi người khác trong nhà, căn cứ vào những điều bên ngoài, đều ghi nhận sự thay đổi đang diễn ra trong tâm hồn kẻ ấy” (Tự Thuật, 10)

Suy niệm

Tình bạn của I-nhã với Chúa Giêsu bắt đầu sâu đậm hơn. Sự đáp trả duy nhất với với tình yêu chính là tình yêu. Chúa Giêsu trở nên người bạn thân thiết nhất của ngài và như một người bạn tốt. Người muốn I-nhã nhận biết Mẹ Maria của Người. Một cuộc viếng thăm ngoài mong đợi đã đem đến cho I-nhã niềm an ủi lớn lao và gia tăng đức tin, đức cậy và đức mến của ngài. Biến cố ấy củng cố ước muốn tốt lành của ngài và đem lại một sự thay đổi thấy rõ nơi ngài. Cả gia đình của ngài cũng thấy điều đó, ngài đã trở nên một con người khác.

Không một tín hữu nào trong đời sống dấn thân của mình lại mồ côi cả. Họ đều có một người mẹ – Mẹ của Chúa Giêsu. “Ai lìa bỏ cha mẹ, chồng, anh, con trai và mọi thứ vì tôi, tôi sẽ cho gấp trăm ngay ở đời này và sự sống đời đời ở đời sau”.

Từ đó trở đi, I-nhã trở nên gần gũi hơn với Thánh Tâm Chúa Giêsu, đạt tới tình bạn và thân thiết với Người nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ, Mẹ của Chúa Giêsu, đặc biệt trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời mình.

Chẳng hạn, tại cuộc hoán cải của ngài, I-nhã đã nói: “Xin Đức Mẹ để Mẹ xin Con của Mẹ và Chúa của Mẹ cho tôi ba điều:

– Tôi có thể cảm nhận một hiểu biết nội tâm về những tội lỗi của tôi và sự ghê tởm chúng;

– Tôi có thể cảm nhận sự lệch lạc của những hành động của tôi đến độ tràn đầy sợ hãi đối với chúng, từ đó tôi có thể sửa đổi cuộc đời tôi và đặt mọi thứ vào trật tự;

– Xin cho tôi một hiểu biết về ‘thế gian” đến độ tràn đầy sợ hãi, nhờ đó tôi có thể loại bỏ hết những thứ thế gian và hão huyền” (Linh Thao 36).

Thêm nữa, I-nhã đã van nài rằng Đức Mẹ sẽ xin từ Con và Chúa của Mẹ cho ngài “ơn được nhận vào dưới cờ của Người, cờ thập giá” (Linh Thao 147).

Câu hỏi giúp phản tỉnh

1. Bạn bè của bạn có thấy rằng đời sống của bạn đang thay đổi không? Họ có thắc mắc về hành vi của bạn không?

2. Nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ, bạn có đang lớn lên trong việc ghê tởm tội, trong ước muốn loại bỏ những thứ thế tục và hão huyền và trong sự chân thành mong muốn sửa đổi và sắp xếp cuộc sống bạn theo kế hoạch của Chúa dành cho bạn?

3. Bạn đã tiến triển đến mức trao dâng chính mình và ước ao để được nhận vào dưới cờ hiệu của Chúa Kitô chưa?

Trực giác của Thánh I-nhã

“Ai ước muốn noi gương Đức Mẹ trong việc dùng ngũ quan, thì trong kinh dọn lòng, hãy cầu xin Ngài phù trợ để Ngài xin ơn đó nơi Con và Chúa Ngài cho” (Linh Thao 248).

Suy gẫm với Lời Chúa: Pl 3, 7-14

Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người.

Tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giê-su chiếm đoạt.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.