Cầu Nguyện

Nguyện cầu xin Chúa an bình
Chúa thương đón nhận, nhưng Ngài nhủ tôi:
Chữ bình Ta khắc nơi con
Con ơi hãy khắc chữ bình với nhân.

Nguyện cầu xin Chúa thứ tha
Chúa thương tha thứ nơi tôi lỗi lầm
Nhưng Chúa nhắc tôi trong cuộc sống
Hãy luôn luôn tha thứ cho nhau.

Nguyện cầu Chúa chữa lành hồn xác
Chúa thương ban thuốc chữa lành nơi tôi
Thế nhưng Chúa ước một điều
Con đừng gây vết thương lòng cho anh em.

Nguyện cầu Chúa, xin đừng luận tội
Chúa phán rằng: Ta xóa tội con,
Nhưng con hãy học ta cách sống
Đừng buông lời xét đoán anh em

Nguyện cầu Chúa sống đời trường thọ
Chúa mỉm cười Ta sẽ tặng ban
Rồi Ngài phán: Con ơi hãy nhớ,
đừng bao giờ bức tử anh em.

Chúa ơi, vì Chúa thương con
Khi con khấn nguyện Chúa liền lắng nghe
Thế nhưng, Lời Chúa khuyên, mời
Con đây chẳng giữ, cũng không thi hành.

Con xin Chúa chữ bình, chữ phúc
Nhưng với người con cướp bình an
Con xin Chúa thứ tha lầm lỗi
Nhưng với người con buộc chẳng tha.

Con khẩn Chúa ơn được chữa lành
Nhưng với người con mãi buông tên
Con van Chúa xin đừng chấp tội
Nhưng con hằng xét đoán anh em.

Trải ngày sống, con xin trường thọ
Thế mà con bức tử Thai Nhi
Con bức tử anh em, bè bạn
Qua nói hành, nói xấu, rẻ khinh.

Thân lạy Chúa là Cha Từ Ái
Xin xót thương biến đổi đời con
Nhủ con hãy khắc trong lòng
Thi hành ý Chúa trong lời nguyện xin.

Anton Lương Văn Liêm

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.