Khiêm Nhượng, Sám Hối và Đổi Mới

Nước Thiên Chúa của những kẻ có lòng khiêm nhường, biết sám hối, và đổi mới theo Tin Mừng, theo cách sống của Đức Giê-su. Mỗi chúng ta, hãy tự rà soát lại lòng mình đã đủ khiêm nhường để sám hối và đổi mới chưa?

“Đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi” (Mt 11, 24).

Chúa Giê-su đã rao giảng Nước Thiên Chúa. Người đã làm nhiều phép lạ chữa lành tại Ca-phác-na-um, nhưng dân thành vẫn không tin vào Người, không tiếp nhận Lời Tin Mừng, không sám hối, không đổi mới. Người lấy làm tiếc cho lòng chai dạ đá của dân Ca-phác-na-um. Bởi vì, không sám hối, không đổi mới theo tinh thần của Tin Mừng, là tự hủy diệt đời mình trong cõi chết ngàn thu. Thánh vịnh 68 viết: “Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh” (Tv 68, c 33). Một trong những nguyên nhân không sám hối, không đổi mới là vì con người để cho lòng kiêu căng của Satan khống chế. Bao lâu con người còn kiêu căng, bấy lâu con người còn chối bỏ sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa trong đời mình.

Nước Thiên Chúa của những kẻ có lòng khiêm nhường, biết sám hối, và đổi mới theo Tin Mừng, theo cách sống của Đức Giê-su. Mỗi chúng ta, hãy tự rà soát lại lòng mình đã đủ khiêm nhường để sám hối và đổi mới chưa?

Dân thành Sô-đô-ma sẽ được xét xử khoan hồng hơn những người kiêu căng không nhận mình có tội, không nhận mình cần có Thiên Chúa, không nhận mình cần sóng sức sống của Thiên Chúa. Đức Giê-su, dung mạo Lòng Thương Xót của Chúa Cha nơi tòa hòa giải luôn sẵn sàng đón nhận tất cả những ai khiêm nhượng tìm đến ơn giao hòa và tha thứ.

Lạy Chúa, xin cho con lòng khiêm nhượng chân thành, để có thể nhận ra con rất cần Chúa, rất cần sự sống của Chúa, hôm nay, và mai sau. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.