Một cánh tay vươn lên, hàng vạn cánh tay vươn lên

Advertisements
Hình ảnh | Bài này đã được đăng trong Sưu tầm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.