Yêu Thương Kẻ Có tội

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9, 13).

Trong mắt dân Do Thái thời bấy giờ đám người thu thuế là phường gian ác, tội lỗi, vì cấu kết với đế quốc Roma mà bóc lột nhân dân. Chúa lại gọi người thu thuế Matthêu theo Chúa, và ông ấy đã theo Người. Sau đó, Chúa Giê-su lại đến nhà Matthêu và ăn uống với bạn bè của ông ấy là đám thu thuế gian ác. Những người Pha-ri-sêu, những người không muốn tin Con Thiên Chúa lại có cơ hội để chứng minh tính phàm tục của Đức Giê-su: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy”?

Lòng nhân từ của Thiên Chúa lớn hơn mọi thứ hình thức sống, lớn hơn mọi thứ luật lệ, lễ tục, và còn lớn hơn mọi thứ của lễ lễ mễ bên ngoài. Chúa đến kêu gọi người tội lỗi. Chúa gặp gỡ, cảm thấu nỗi lòng người tội lỗi và mở cho họ một con đường trở về với Chúa, trở về với đời sống công chính. Xin đừng đóng vai Pharisieu khi chúng ta nhìn thấy các mục tử của mình, nhìn thấy anh em mình tỏ lòng thương nhân hậu đối với người nghèo khổ, người bệnh tật, kẻ chống đối, người tội lỗi. Nhưng hãy vui mừng vì họ đang thực hiện đúng cách của Chúa Giê-su: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.

Lạy Chúa, xin cho lòng con hiền lành khiêm nhượng, để có thể thấu hiểu nỗi lòng yêu thương của Chúa dành cho con, và dành cho những người tội lỗi như con. Và xin cho con mặc lấy lòng nhân hậu của Chúa mà đón tiếp mọi người. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.