Buông Đời

Còn ai đau khổ hơn Ngài?
Thế mà con vẫn buông lời oán than!
Con hèn nhát, sợ gian nan
Chỉ mong sung sướng an nhàn sớm hôm

Quên rằng con sẽ nên khôn
Dám chịu khổ mới tinh thông hơn người
Lệ sầu sẽ hóa tiếng cười
Giúp con biết thánh chỉ Ngài dạy con (1)

Vai đời nặng trĩu nợ trần
Con xin nương tựa Thánh Tâm của Ngài (2)
Xin thương bồi dưỡng, lạy Thầy!
Cho con ngơi nghỉ và say ân tình

Giêsu, lạy Đấng quyền linh
Xin lo liệu, biến khổ thành bình an
Con xin buông cả cuộc trần
Chỉ mong giữ chặt Thánh Tâm của Ngài.

TRẦM THIÊN THU
———————-
(1) Tv 119:71 – “Đau khổ quả là điều hữu ích, để giúp con học biết thánh chỉ Ngài”.
(2) Mt 11:28 – “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.