Tôn vinh, tôn kính Thánh Tâm

Tôn vinh, tôn kính Thánh Tâm
Tôn vinh Tình Chúa yêu thương thế trần
Tình yêu Chúa núi cao sao sánh?
Rộng và sâu hơn cả đại dương.

Tôn vinh, tôn kính Thánh Tâm
Của Con Thiên Chúa tên là Giêsu
Vì yêu bước xuống cõi trần
Bởi yêu Ngài đã chịu đâm cạnh sườn.

Tôn vinh, tôn kính Thánh Tâm
Tri ân Con Chúa bị đời đâm thâu
Nhờ Máu, Nước nơi sườn của Chúa
Nhân thế đời được sống miễn viên.

Tôn vinh, tôn kính Thánh Tâm
Hướng về Linh Mục ta dâng các ngài
Cho Thiên Chúa xin Ngài thánh hóa
Ban ngàn ơn, chúc phúc, chở che.

Tôn vinh, tôn kính Thánh Tâm
Hướng về Tình Chúa học Ngài yêu thương
Trút cho Chúa gánh sầu, gánh khổ
Học nơi Ngài nhân đức Khiêm nhu.

Anton Liêm

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.