Bảy điều, chúng ta cần học suốt đời

Thứ nhất: “Học nhận lỗi”

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình. Tất cả mọi lỗi lầm, đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra, không biết nhận lỗi, chính là một lỗi lầm lớn.

Thứ hai: “Học nhu hòa”

Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm. Đi hết cuộc đời, răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi vẫn còn nguyên. Cho nên, cần phải học mềm mõng, nhu hòa, thì đời con người mới có thể tồn tại lâu dài được. Giữ tâm nhu hòa, là một tiến bộ lớn.

Thứ ba: “Học nhẫn nhục”

Thế gian này, nếu nhẫn được một chút, thì sóng yên biển lặng. Lùi lại một bước, biển rộng trời cao. Nhẫn, chính là biết xử sự, biết hòa giải, biết dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

Thứ tư: “Học thấu hiểu”

Thiếu thấu hiểu nhau, sẽ nẩy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu, nên thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau, làm sao có thể hòa bình được?

Thứ năm: “Học buông bỏ”

Cuộc đời như chiếc vali, lúc cần dùng thì xách lên, lúc không cần dùng, thì đặt xuống. Năm tháng cuộc đời có hạn, biết nhận lỗi, biết tôn trọng bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình. Biết buông bỏ thì mới tự tại được!

Thứ sáu: “Học cảm động”

Nhìn thấy ưu điểm của người khác, chúng ta hãy hoan hỷ mừng vui cho họ. Nhìn thấy điều không may của người khác, chúng ta hãy cảm động. Cảm động là thương yêu. Trong cuộc đời chúng ta, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm cho chúng ta cảm động. Vì thế, chúng ta hãy nổ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

Điều thứ bảy: “Học sinh tồn”

Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh, không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bè bạn yên tâm. Cho nên, đó cũng là hành vi hiểu để đối với người thân…..

PHTQ (internet)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.