Một kiểu chào quen thuộc “Madê inh Việtnam”

 
Van Me
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Sưu tầm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.