Tin Tưởng Tín Thác Vào Chúa

… Không bao giờ Thiên Chúa bỏ con người, ngay cả khi còn là một tội nhân, Thiên Chúa đã yêu và mãi mãi vẫn yêu thương, Chúa muốn cứu chúng ta, nhưng …

“Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa, và Chúa chính Chúa, Người sẽ ra tay…
Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, Thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.
Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa, và Chúa chính Chúa, Người sẽ ra tay.
Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo.
Dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay”.

Thánh Phêrô cũng khuyên nhủ mỗi người chúng ta như thế “mọi lo âu, hãy trút bỏ cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em”.

Quả vậy, bởi vì cuộc đời chúng ta còn quá nhiều sợ hãi, lo âu, bởi ta còn cậy dựa vào sức lực bản thân, vào những “cây cao bóng cả, ông to mặt bự”, lầm lũi, lần mò trong đêm đen, không dám ngẩng đầu, cương quyết sống và làm chứng cho chân lý, Tin mừng, tình thương cứu độ của Chúa. Vì thế, cuộc đời cứ lận đận lo âu, sợ hãi, nhát đảm. Tác giả sách Thánh Vịnh nhắc nhở:

“Ẩn thân bên cạnh Chúa trời
Còn hơn tin cậy ở người trần gian
Cậy vào quyền thế vua quan,
Chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa trời”.

Không bao giờ Thiên Chúa bỏ con người, ngay cả khi còn là một tội nhân, Thiên Chúa đã yêu và mãi mãi vẫn yêu thương, Chúa muốn cứu chúng ta, nhưng có muốn được cứu hay không, lại là tùy thuộc vào tự do của mỗi người. Cũng vậy, thời khắc được sống trên trần gian, là cơ hội, để ta thực thi sứ mạng làm chứng cho Chúa, can đảm tuyên xưng, nói cho tha nhân biết về tình thương của Chúa, nhưng vì ta không tin tưởng, cố tình, từ chối Ngài, thì chắc chắn, Ngài cũng đâu có thể cứu chúng ta, như lời Chúa quả quyết “Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời”.

Xin cho dòng máu anh hùng tử đạo của các vị cha ông chúng ta, thấm vào từng làn da thớ thịt, để mỗi người xác tín tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, để can đảm, tuyên xưng, loan báo niềm tin của mình vào Chúa, chẳng một chút sợ hãi, lo âu, và nếu cần, sẵn sàng hy sinh tính mạng mình “vì tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.