Hương kinh ban mai

Sáng nay mát mẻ dịu dàng
Đón tia nàng mới nhẹ nhàng tỏa lan
Tạ ơn Thượng Đế cao sang
Ngài là Ánh Sáng cao quang cho đời

Ngài là Thiên Chúa tuyệt vời!
Ơn ngài ban đủ rạng ngời thế gian
Hít vào Thần Khí đầy tràn
Là nguồn ân sủng vô vàn cho con

Làm sao đáp trả cho tròn?
Ngài ban vạn vật trái ngon cho đời
Ngài còn ban cả Ngôi Lời
Cứu nhân độ thế chuộc người lầm than

Đọa sa nơi cõi địa đàng
Phá tan biển bạc rừng vàng là sao?
Hồi tâm tỉnh lại đi nào!
Đừng tham lam qúa quyện vào vực sâu

Để rồi chuốc lấy thương đau
Tự mình hủy diệt nát nhàu tương lai
Rồi đây đến trước mặt Ngài
Ngài không có hỏi tiền tài bao nhiều

Ngài luôn hỏi có một điều
Túi con tích đức được bao nhiêu rồi?

Trầm Hương Thơ

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.