Nhìn Lên Trời Thầm Ước Mong

Chuyến tàu đệnh mệnh nhổ neo,
Xa lìa cỏi tạm cheo leo một mình.
Bất toàn của kiếp sinh linh
Nắm tà áo cũ hận mình xót xa.

Đêm nay nhìn ánh trăng ngà
Gẫm suy tình Chúa nhìn ta dại khờ.
Giờ này mới thấy tái tê,
Riêu phong phủ kín cơn mê rã rời

Hai ngàn năm đã qua rồi,
Sử ghi đậm nét lời Thầy Giê-su.
Tình đời theo gió vi vu,
Gió không định hướng, Giê-su dẫn đường.

Giờ đây xin hỏi cho tường,
Giê-su Chí Thánh am tường là ai?
Thầy là một bậc thiên tài,
Tạo thiên lập địa như Ngài có ai ?

Tình yêu nhận lãnh bài sai,
Cứu nhân độ thế dạy bài tạ ơn.
Loài người cao trọng hơn muôn,
Ban cho chúng nó có hồn linh thiêng.

Ba năm tại thế triền miên,
Lo cho nhân loại thấm niềm cậy trông.
Nhìn lên trời thầm ước mong,
Giã từ đời tạm về quê thiêng đàng.

Đời con nay quyết thực hành,
Hợp cùng các bạn song hành reo vang.
Vinh danh Thiên Chúa cao sang,
Thời gian dấu chỉ Chúa đang thi hành.

Ngẩng nhìn mãi tận trời xanh,
Chúng con quyết chí đấu tranh vì Ngài.
Con tim bé nhỏ dâng lời,
Danh Cha cả sáng khắp nơi hoàn cầu.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.