Lương Thực Siêu Nhiên

…Bí Tích Thánh Thể là nguồn sung mãn nhất, nguồn lương thực vĩnh hằng từ Đấng Cứu Thế Giêsu, chính là thần Lương để nuôi sống vĩnh hằng siêu nhiên là linh hồn bất tử đã được cứu chuộc bằng Máu và Nước của Một Ngôi Vị Thiên Chúa làm Người….

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, Thiên Chúa tạo thành sự sống cho nhân loại bắt nguồn từ sự sống bởi Thiên Chúa. Sự sống Thần Linh duy nhất và vĩnh cửu, vì nơi Thiên Chúa không có sự chết, đó là chân lý muôn đời. Vì, Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, đó là bản tính tất yếu và khôn ngoan của Thiên Chúa. Điều nầy không khó suy luận, bởi vì, dù sự hèn kém của thụ tạo cũng chẳng ai “dại” gì tạo ra kẻ thù, hay là sự đối lập với mình, hoặc làm ra vật hủy hại mình, hay chơi với kẻ chống lại mình, phương chi là Thiên Chúa, có nghĩa là Chủ Trời Đất muôn vật.

Vậy, khi có sự sống, hay nói về sự sống, hệ lụy tất yếu phải có “lương thực” là phượng tiện để nuôi sống, có nghĩa là duy trì sự sống, vì không ai dược sống mà không được ăn. Vì vậy, người ta thường nói : ăn để sống, và rõ ràng, muốn sống phải ăn. Việc ăn uống là phương tiện để sinh sống, dù ít, nhiều, ngon, dở đều phải có để mà ăn.. Miếng ăn nơi thân xác cũng thánh thiện biết bao, vì nó liên hệ đến sự sinh tồn mà Thiên Chúa đã tạo thành. Miếng ăn tuy nhỏ, nhưng nó đứng ngang hàng với sự sống của nhân loại. Vâng, thưa quý vị, nhưng chỉ dừngg lại nơi miếng ăn của thân xác không thôi, thì sự sống của thân xác không thể sinh tồn và trường tồn được. Vì, thân xác tự nhiên hữu hạn, hữu hình, tất phải có thời gian chấm dứt. Nếu chỉ dừng lại tại nơi hữu hình chỉ vì “miếng ăn” nuôi thân xác không thôi, thì quả là vô cùng bất hạnh cho nhân loại, vì như người ta nói : “miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”. Vâng, điều nầy nói lên, nhân thế “tranh” nhau miếng ăn nuôi thân xác, và nếu chỉ có thế thôi, thì sự sống thân xác hữu hạn lại càng “mỏng manh”, người ta sẵn sàng sát phạt nhau chỉ vì miếng ăn, cái ăn. Từ người thân trong gia đình, đến bạn bè, sơ giao, tâm giao, đến xã hội, giữa nước nầy và nước kia. Các nước xâm lược lẫn nhau, nước lớn đánh nước bé. Hằng ngày, hằng giờ, từng giây, từng phút nhân thế tranh giành và sát phạt nhau chỉ vì miếng ăn, có khi anh em ruột thịt, cha mẹ, con cái, bên chồng, bên vợ, bên nội, bên ngoại đâm chém nhau tất cả chỉ vì miếng ăn.

Từ đó, ra đến xã hội “kim tiền”, chẳng hạn muốn được việc thì phải : “cao lễ dễ thưa”, hay “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, và dẫn đến bất công xã hội : “nén bạc đâm toặc tờ giấy” tất cả, nếu đánh mất sự công bằng, bác ái sẽ dẫn đến diệt vong. Như vậy, sự hữu hình nơi thân xác thật mỏng manh, vô nghĩa, sự sống thân xác không có siêu nhiên thì chắc chắn không phải là sự sống vĩnh cửu được. Nên chi, sự sống hữu hình không phải là sự sống thật, dù sống đến già trăm tuổi.

Suy luận chân lý ấy, chúng ta mới hiểu được Lời Chúa hôm nay (Ga 6, 51 -58) Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô, Lễ hôm nay là đứng đầu mọi Thánh Lễ, Lễ hôm nay có thể nói là Lễ Cả của mọi Lễ Misa. Điều mà người Do Thái cho là chói tai, vì họ không hiểu về đời sống vĩnh hằng, nếu chúng ta tin và hiểu về đời sống siêu nhiên, thì Lời nói của Chúa Giêsu hôm nay không khó hiểu, không chói tai như người Do Thái đã nghe.

Vì khi Chúa Giêsu nói về “của ăn” nuôi sống sự siêu nhiên, vĩnh hằng, chứ không phải nuôi sống thân xác hữu hạn. Người nói bằng từ ngữ của nghe là trần thế, nhưng ý nghĩa siêu nhiên. Từ đó, chúng ta biết được Bí Tích Thánh Thể là một Mầu Nhiệm vô cùng cao cả, bởi chính Phần Nhân Tính tức mầu nhiệm Nhập Thể và Nhập Thế, tức mầu nhiệm làm Người của Chúa Giêsu, trở nên Hy Tế muôn đời để cứu chuộc nhân thế, nhưng phần Nhân tính ấy lại được một Thiên Tính của một Ngôi Vị Thiên Chúa làm nên. Như vậy, Đoạn Lời Chúa hôm nay (Ga 6, 51 -58) là một Đoạn nói lên ơn Cứu Độ muôn đời của Đấng Cứu Thế, vì khi được lãnh nhận ơn Cứu Độ ấy, không những chỉ bằng Phép Rửa bởi Nước và Thần Khí, mà còn phải được kết hợp bởi việc “ăn và uống” chính Đấng Cứu Chuộc, vì chính Người đã tự nguyện trao ban. Khi nói đến đây, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta đáp lại trọn vẹn sự trao ban của Người. Chúa Giêsu muốn trao ban tuyệt đối, trao ban tất cả, cho đến tận cùng cái cho là Bí Tích Thánh Thể.

Bí Tích Thánh Thể là nguồn sung mãn nhất, nguồn lương thực vĩnh hằng từ Đấng Cứu Thế Giêsu, chính là thần Lương để nuôi sống vĩnh hằng siêu nhiên là linh hồn bất tử đã được cứu chuộc bằng Máu và Nước của Một Ngôi Vị Thiên Chúa làm Người. Chúa Giêsu không ẩn nấp, không quanh co, không che đậy, mà Người nói rõ : “ … Và bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống” (c 51c).

Vâng , khi nghe nói đến “thịt”, người Do Thái không khỏi kinh ngạc, vì “thịt” không thể ăn sống. Nhưng, “thịt” của Đấng Cứu Thế là phần nhân tính, siêu nhiên, Người vẫn mang sự hữu hình trong siêu nhiên, Vì vậy, Người vẫn muốn trao ban trọn vẹn “cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ” của người trong mầu nhiệm Tử Nạn, để rồi không những từ ý nghĩa siêu nhiện nhiệm mầu, mà còn là sự hữu hình mà Người đã mang và đã gánh lấy vì nhân loại. Từ đó, việc “ăn Thịt và uống Máu” Đấng đã chết vì chúng ta, mặc nhiên chúng ta mới được phục sinh trong Người, có nghĩa là được sống đời đời.

Như vậy, Bí Tích Thánh Thể là được kết hiệp trọn vẹn mầu nhiệm Nhân Tính và Thiên Tính của Đấng Cứu Thế. Vì vậy, việc “ăn và uống” Thịt và Máu của Đức Kitô không phải như cầm “cục thịt” mà ăn, bưng một “chén Máu” mà uống. Mà là mỗi lần cử hành mầu nhiệm Đức Tin, qua thể thức Bánh và Rượu mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta được “ăn” trọn vẹn mầu nhiệm làm Người, Tử Nạn và Phục Sinh của Con Một Thiên Chúa, như vậy, chúng ta mới được đón nhận ơn cứu độ trọn vẹn. Theo đó, không phải việc ăn và uống Máu Chúa Kitô là một việc theo tự nhiên, mà là việc làm của Đức Tin.

Mỗi lần rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là mỗi lần được tham dự vào mầu nhiệm Nhân Tính và Thiên Tính của Người. Vì : “… Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi cũng sẽ sống nhờ Tôi như vậy” (c 57). Vì vậy, dù Manna ngày xưa từ trời mà rơi xuống cho dân riêng của Chúa, nhưng, cũng không thể được gọi là lương thực siêu nhiên, mà chỉ có chính “Thịt và Máu” của Đấng Cứu Thế mới được gọi là Thần Lương. Vì, ai ăn manna thì cũng sẽ chết (ý nói đến chưa được ơn cứu độ của Đấng Cứu Thế)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến cho thế gian được sống, và sống dồi dào, nếu thế gian biết kết hợp vào Chúa là sự sống vĩnh cửu, bởi chính Thánh Thể của Chúa, thì họ sẽ được đón nhận sự sống muôn đời, vì sự sống của Thiên Tính là sự sống muôn đời. Amen

P. Trần Đình Phan Tiến

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.