Cung Thánh Linh

Âm nhạc có bảy nốt
Kết hợp cung bổng, trầm
Cùng với trường độ khác
Muôn điệu nhạc tạo nên

Nguồn bảy ơn kỳ diệu
Xuất từ Chúa Thánh Thần
Con không sao hiểu thấu
Nhưng suốt đời kính tin

Bảy cung tình lên, xuống
Tạo khúc hát đời con
Có lúc trầm, lúc bổng
Tất cả là hồng ân

Những gì con có được
Là do Chúa trao ban
Cúi xin Ngài thêu dệt
Hoàn tất khúc đời con

Cây đàn con bé nhỏ
Âm thanh chẳng gì hay
Nhưng xin Ngài cứ gõ
Những cung theo Ý Ngài.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.