Tình Thương Của Mẹ Vô Song

Mắt nhìn của Mẹ Maria,
Lắng nhìn Con Mẹ trường ca não lòng.
Tình thương của Mẹ vô song,
Xin Cha tha thứ đoàn con dại khờ.

Chúa Cha nhìn Mẹ bơ phờ,
Thôi thời hiện xuống bến bờ yêu thương.
Cho đoàn con cái tơ vương,
Chiều tà bóng xế vấn vương Mẹ hiền.

Được làm con Mẹ Chúa Trời,
Thật là diễm phúc nên lời ngợi ca.
Tình thương cao quý bao la,
Nắm tà áo Mẹ, trường ca cuộc đời.

Mẹ đà hiện xuống bao nơi,
Chúa Cha ban phép nên lời bảo khuyên.
Ăn năn hối cải chăm chuyên,
Tay cầm Tràng hạt trung chuyên nguyện cầu.

Mẹ liền tiếp ứng lời cầu,
Thế là có Mẹ con tàu lướt lên.
Cho dầu biển sóng lênh đênh,
An tâm ôm Mẹ bềnh bồng không buông.

Đồng hồ tích tắc treo tường,
Ai ơi! Chớ có coi thường ngủ mê.
Hãy nghe lời Mẹ tỉ tê,
Ăn năn sám hối trở về ngay đi.

Thánh kinh Lời Chúa thực thi,
Thần Linh Thiên Chúa độ trì ủi an
Tình thương tuôn đổ hồng ân,
Bảy nguồn ơn thánh thông ban mong chờ.

Nam Giao

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.