Hoa Tình Mẹ

Tháng Năm – tháng của muôn hoa
Dâng Mẹ nhân từ những đóa tình yêu
Hy sinh, nhịn nhục sớm chiều
Quyết tâm như Mẹ, mọi điều xin vâng

Cõi lòng có lúc tan hoang
Hoa đời tơi tả vì không nguyện cầu
Gặp dông tố thấy lao đao
Giật mình hoảng sợ bao điều trần gian

Cúi xin Thánh Mẫu nhân hiền
Kéo con ra khỏi chốn lầm, bến mê
Tháng Năm rồi cũng sẽ qua
Nhưng Tình Mẹ vẫn bao la, dạt dào

Hoa con có sắc tự kiêu
Cầu xin Mẹ biến thành màu khiêm nhu
Tháng Năm – tháng của muôn hoa
Hoa Tình Mẹ đẹp nhất mùa trần gian.

TRẦM THIÊN THU

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.