Lời Thầy

Ra đi Thầy đã dặn rằng
Các con phải sống công bằng thương nhau
Thầy đi dọn chỗ mai sau
Thánh Thần sẽ đến nhiệm mầu ân ban

Các con là… chứng thế gian
Lửa Thần Linh sẽ lan tràn khắp nơi
Rồi dây góc biển chân trời
Reo vang Lời Chúa cho đời thế nhân

Tràn ơn của Chúa Thánh Thần
Đầy trong hồn xác linh ân trí hồn
Nói ra công lý lẽ khôn
Bởi do Thần Khí sinh tồn ban trao

Lời Thầy rồi sẽ vươn cao
Ra đi mạnh dạn cao rao danh Ngài
Dù trong mưa bão đường dài
Ơn Cha sẽ đủ, chông gai sợ gì

“Thăng Thiên” Thầy phải ra đi
Anh em hãy nhớ thực thi Lời Thầy
Lời Thầy công lý đó đây
Thánh Thần sẽ đến đong đầy khôn ngoan

Ngày mai trên nước Thiên Đàng
Hoa xuân tỏa ánh đạo vàng nguy nga
Ngày về Thiên Quốc trong Cha
Nở trong tiệc thánh hoan ca Tin Mừng.

Trầm Hương Thơ

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.