CỨ NHƯ THẬT

Cứ như thật, yêu nước
Là phải đánh đàn bà.
Cứ như thật, phản động,
Nếu chống Formosa.

Cứ như thật, đất nước
Có dân chủ, tự do.
Cứ như thật, học tập
Gương đạo đức Bác Hồ.

Cứ như thật, xã hội
Đang văn minh dần dần.
Cứ như thật, nhà nước
Của dân và vì dân…

Chưa bao giờ xã hội
Nhiễu nhương như ngày nay.
Chưa bao giờ thật giả
Lẫn lộn như ngày nay.

Quần áo đẹp, xe xịn,
Thậm chí cả vi-la,
Không che nổi bất hạnh
Và ung nhọt nước nhà.

Cội rễ của cội rễ
Của tất cả vấn đề
Là chế độ độc đảng
Và tham nhũng nặng nề.

Ta sống, cứ như thật,
Trong thời đại yên lành.
Mà thực ra đang sống
Trong thời đại lưu manh.

Thái Bá Tân

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.