Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày thế giới cầu nguyện cho Ơn Gọi 2017

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.