Mẹ lỡ sinh ra (Việt Dzũng)

Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.